Grilc Vouk Škof
Jubilej 40 Jahre GVS3

Odvjetničke

usluge

u srednjoj i istočnoj Europi

Slučaj hrvatskog poduzetnika pred Europskim sudom

Odvjetnički ured Grilc Vouk Škof je na usmenoj raspravi pred Europskim sudom u Luxembourgu, održanoj 06. svibnja 2019. godine, zastupao jednog hrvatskog poduzetnika. Zbog navodne povrede austrijskog Zakona o dampingu plaća i socijalnom dampingu, hrvatskom poduzetniku dodijeljena je novčana kazna u milijunskom iznosu – samo iz razloga što dokumentacija o plaći navodno nije bila potpuna. Europska komisija i suci Europskog suda kritički su se izjasnili o ovoj austrijskoj pravnoj situaciji, jer bi mogla onemogućiti slobodu prekograničnog pružanja usluga koju Europska unija garantira. Odvjetnici su stoga optimistični i smatraju da bi Europski sud upravo na primjeru hrvatskog poduzetnika mogao srušiti ovaj austrijski, s pravom Europske unije neusklađen zakon. Odluka Europskog suda očekuje se u sljedećih nekoliko tjedana.

prikazati više...
Slučaj hrvatskog poduzetnika pred Europskim sudom


Grilc Vouk Škof d.o.o. će svoje sjedište prenijeti u Austriju te će se preoblikovati u Grilc Vouk Škof GmbH

Je li moguće slovensko društvo preseliti u Austriju kao što to špedicijske firme rade s namještajem ili jednostavno u ruksaku?

prikazati više...

Nerijetko je slučaj da slovenska društva, u nadi da pronađu ugodnije poduzetničko okruženje, razmišljaju o prijenosu svog sjedišta, između ostalog i u Austriju. Rasprava o prijenosu sjedišta trgovačkog društva u drugu državu nedavno se ponovno zahuktala, naime kada je poznati slovenski poduzetnik Akrapovič javno razmišljao o prijenosu sjedišta u inozemstvo. Ideja o prijenosu sjedišta te time i trgovačkog društva takoreći „u ruksaku“ mnogima se - još i danas - čini drskom. Profesori trgovačkog prava na fakultetima tu smionost su donedavno prikazivali kao da bi se „trgovačka društva ustrijelila na granici“. Zašto bi bilo moguće prenijeti sjedište nekog društva iz Maribora u Ljubljanu ili iz Beča u Graz, no ne i iz Maribora u Graz ili obrnuto? Razlozi za to su različiti. Ono o čemu se u prošlosti nije smjelo ni razmišljati naglas iz temelja se promijenilo zahvaljujući presudama Europskog suda u predmetima Cartesio, VALE i Polbud. Austrijski Okružni sudovi već su odlučivali o „uvozu“ i „izvozu“ društava osoba, no ne i o „uvozu“ i „izvozu“ društava kapitala. S namjerom da se provjeri kako u praksi izgleda postupak prekograničnog preoblikovanja između Slovenije i Austrije na primjeru jedne GmbH (d.o.o.), osnovano je trgovačko društvo Grilc Vouk Škof d.o.o. Njegovo sjedište, koje se nalazi u Ljubljani, će se prekogranično preoblikovati i prenijeti u Klagenfurt. O praktičnim izazovima tog pothvata redovito ćemo obavještavati u časopisu „Pravna praksa“, na našoj web stranici te na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/grilcvoukskof3.

Trenutno stanje postupka:

 1. 6.12.2018: Jedini član društva Grilc Vouk Škof d.o.o. donio je odluku o prekograničnom preoblikovanju u Grilc Vouk Škof GmbH kao i o prijenosu sjedišta u Klagenfurt, povećanju temeljnog kapitala te suglasnost s pročišćenim tekstom o postupku osnivanja društva u skladu s austrijskim zakonom o GmbH (d.o.o.).
 2. 17.12.2018: Okružni sud u Ljubljani donio je sljedeće rješenje: U sudski registar unose se sljedeće promjene tj. dopune vezano za Grilc Vouk Škof, poslovno svetovanje d.o.o., matični broj subjekta 8244707000: Namjeravan prijenos sjedišta iz Republike Slovenije u Republiku Austriju temeljem odluke jedinog člana društva od 6.12.2018.g. o prijenosu sjedišta u drugu državu članicu Europske Unije. Novo sjedište društva je Klagenfurt, Austrija, dok nova adresa društva glasi Karfreitstraße 14/III, 9020 Klagenfurt, Austrija. Društvo će se upisati u sudski registar Pokrajinskog suda u Klagenfurtu, Austrija. U tu svrhu izdana je potvrda u skladu s čl. 8. st. 8. Uredbe (EZ) br. 2157/2001.
 3. 7.1.2019: Vjerovnici su pozvani (poziv je objavljen u slovenskom sudskom registru) da u roku od mjesec dana istaknu svoje pravo na osiguranje potraživanja.
 4. 19.02.2019: Podnesen zahtjev za upis prekograničnog premještanja sjedišta te društva sa ograničenom odgovornšću prema austrijskom pravu kod Pokrajinskog suda Klagenfurt
 5. 22.02.2019: Već tri dana nakon podnošenja zahtjeva je Pokrajinski sud Klagenfurt, sudac dr. Herwig Handl upisao prekogranično premještanje sjedišta iz Slovenije u Austriju pod pridržavanjem pravnog identiteta te je sada društvo Grilc Vouk Škof d.o.o. pod brojem 507540 h upisano u sudski trgovinski registar.
prikaži manje...

Tri stručnjaka.

Težište djelatnosti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof je pravno savjetovanje i zastupanje na području gospodarskog prava u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori. Osim gospodarskog prava našim klijentima također nudimo sve klasične odvjetničke usluge - od kupoprodajnih ugovora do ovrha, od razvoda braka do prometnih nesreća. Dugogodišnja iskustva i stručnost jamče Vam kvalitetu našeg pravnog savjetovanja.

Svi odvjetnici, pravnici te asistenti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof govore više stranih jezika, tako da našim klijentima nudimo pravnu pomoć na njihovom maternjem jeziku – bez posredstva prevoditelja. Naš glavni cilj je ponuditi klijentima pogodna, učinkovita te domišljata rješenja po mjeri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Zajedništvo je naša snaga

Podrazumijevamo, da naši klijenti od nas očekuju samo najbolja moguća rješenja i usluge. Kako bismo ispunili sva Vaša očekivanja, potreban nam je pouzdan i kompetentan tim. Fleksibilnost, angažman te vrlo dobro znanje stranih jezika vrline su svih članova našeg tima, koje omogućavaju brze i odgovarajuće solucije za svaki individualni primjer.

Kompetencije

Europsko pravo

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna...

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna pitanja o uporabi prava, nadležnosti sudova te poznavanja odredbi te prava u Europskoj Uniji svakodnevnica su u našem odvjetničkom uredu. Naše društvo uspješno je zastupalo klijente u mnogobrojnim postupcima (prethodnim presudama) pred sudom Europske Unije.

Gospodarsko pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni pravni servis što se tiče svih gospodarskih pitanja. To znači, da smo za tu za Vas sa odgovarajućim rješenjima za sva Vaša pitanja, koja se tiču osnivanja tvrtki, preuzimajna poduzeća, prijenosa poslovnih udjela, pridobivanja svih potrebnih dozvola, naplata potraživanja, kupovine nekretnina kao i sklapanja poslovnih ugovora.

Naše klijente savjetujemo kada pristupaju novim tržištima u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori vezano uz sve financijske te osiguravajuće usluge. Pravno ćemo Vas rado savjetovati također kod sklapanja kreditnih ugovora, graditeljskih projekata i zapošljavanju radnika te otkazima ugovora o radu.

Ugovorno pravo

 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog,...
 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog, hipoteka, pravo stvarnog tereta)
 • ugovori o kreditu i osiguranjima
 • fiducijarni poslovi
 • opći uvjeti poslovanja
 • trgovački zastupnici, ugovori o prodaji, ugovori o franšizi
 • građevinski ugovori

Radno pravo

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u...

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u vezi plaćanja, izračunu nadoknade, kao također i na području prava na otkaz. Pravnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof svjesni su tih razlika i uzimaju ih u obzir pri zastupanju.

Naše klijente također savjetujemo kod slanja radnika u drugu državu Europske Unije te sa time povezanim pitanjima o oporezivanju te aspketima koji se tiču socijalnog osiguranja. Nadalje isto tako rado ćemo Vas zastupati u svim radnopravnim sudskim postupcima te socijalnopravnim predmetima širom Slovenije i Austrije.

Arbitražna

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Građansko pravo

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje...

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje posjeda
 • prometne nesreće
 • pravo osiguranja
 • pravo transporta

Bračno i obiteljsko te nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske...

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske skrbi

Uz to savjetujemo Vas u pitanjima nasljedstva u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovni te Crnoj Gori.

Ljudska prava, osnovna prava, pravo na azil

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim...

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim postupcima.

Uspješno zastupamo naše klijente u postupcima pred Austrijskim ustavnim sudom te Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Veliku važnost pripisujemo otvorenosti prema našim klijentima, što se tiče konkretne mogućnosti pozitivnog okončanja takvih postupka.

Pravo manjina

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za...

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za jedno od težišta našeg djelovanja postavili smo si temu prava manjina narodnih skupina.

Mnogobrojnim žalbama na Vrhovni i Upravni sud Republike Austrije dostigli smo itekako značajne presude, izdvojili bismo prije svih presudu o dvojezičnim topografskim natpisima naselja kao i presudu o slovenskom kao službeno priznatom jeziku u pokrajini Koruškoj - ove dvije presude bile su medijska tema i izvan austrijskih granica.

Kazneno pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih predmeta neposredno sporazumijevanje u maternjem jeziku klijenta i poznavanje mentaliteta od neprocjenjive su važnosti.

Seminari i predavanja

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i...

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i investicijama u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Povijest i međunarodna suradnja

Odvjetnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof, kojeg je ustanovio dr. Matthäus Grilc 1979 godine, svi su redom stručnjaci na područjima gospodarskih te političkih prilika u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori.

Već u ranim 80-im godinama prošlog stoljeća odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof pratilo i bilo je savjetodavni partner mnogobrojnim poduzećima iz bivše Jugoslavije pri poslovanju u Austriji.
Nakon raspada bivše države tj. osamostaljenja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, naše odvjetničko društvo pomaže i savjetuje austrijska i njemačka poduzeća pri njihovom djelovanju u spomenutim državama.

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof bilo je član prvog društva sa ograničenom odgovornošču sa stranim udjelom, koje je bilo utemeljeno u Jugoslaviji nakon drugog svjetskog rata.

Naše odvjetničko društvo osnivački je član SLG Law Group, udruženja europskih odvjetnika sa posebnim znanjem pravnih pitanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Kontakt

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof ima četiri ureda: glavni ured nalazi se u Klagenfurtu, ostale tri nalaze se u Ljubljani, Grazu te u Beču. Te četiri lokacije omogućavaju nam neposredno i učinkovito djelovanje u srcu Europe.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Rechtsanwaltskammer für Kärnten

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Steiermärkische Rechtsanwaltskammer

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Beč

A-1010 Beč
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Wiener Rechtsanwaltskammer