Grilc Vouk Škof

Odvjetničke

usluge

u srednjoj i istočnoj Europi

Od 1.6.2017. vrijede nova pravila za prijevoznike

Austrijski parlament potvrdio je prijedlog novele LSD-BG, koja je sa 1.6.2017. stupila na snagu.
Mjere novele vrijede samo za područje transporta, te su slijedeće:

1. Pojednostavljanje ZKO prijave:
Novo uređenje određuje, da prijave prekogranično upućenih ili ustupljenih mobilnih radnika u Austriji za područje transporta mogu biti »paušalne« i to za razdoblje od 6 mjeseci, te tako neovisne od konkretnog, pojedinačnog upućivanja. K tome će biti potrebno osim uobičajenih podataka (o poslodavcu, zastupniku, kontaktnoj osobi-ako nije vozač već pravni zastupnik na području Austrije, vremenskom razdoblju rada upućenog radnika pri poslodavcu te visini njegove plaće, načinu obavljanja djelatnosti tj. koju djelatnost točno radnik obavlja za vrijeme upućivanja i za državljane trećih država – predmetna radna dozvola za RH)  u tom vremenskom razdoblju prijaviti i aktivno upućenog vozača i registracijski broj određenog vozila s kojim će se obavljati prijevoz. Sukladno tome, sve promjene u svezi promjene navedenog vozila ili posloprimca moraju se prijaviti.

Novi ZKO obrazac koji vrijedi samo za područje prijevozništva možete naći na slijedećem linku:
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de.


2. Držanje spremne dokumentacije:
Nova odredba predviđa poseban pristup pri raspolaganju sa dokumenatcijom. Već pri ulasku u Austriju potrebno je u vozilu osigurati dostupnost do:
- Ugovora o radu tj. potvrda o zaposlenju (Dienstzettel) službene iskaznice na njemačkom ili engleskom jeziku, te
- Evidenciju radnoga vremena – može i tahograf (potrebno je nadzornim tijela zajamčiti uvid u te evidencije).
Drugu dokumentaciju (platna lista, potrda o plaćanjima tj. o isplati plaće bankovnim putem, dokumenti o uvrštavanju radnika u određenu platnu skupinu važećeg kolektivnog ugovora) potrebno je predati tek na zahtjev nadzornih organa i to za tekući i prošli mjesec, u slučaju ako je radnik u proteklom mjesecu bio upućen u Austriju, i to u roku od 14 dana, sve na njemačkom jeziku. Dokumentaciju je moguće držati spremnom u fizičkom ili elektronskom obliku. U slučaju ako se dokumentacija drži u elektronskom obliku mora biti neposredno vizualno vidljiva tj. čitljiva (prijenosno računao, iPad itd.) i da ju je moguće proslijediti i drugim nadzornim tijelima.

3. Kontaktna osoba:
Nove odredbe predviđaju, da je vozač u slučaju nadzora automatski i kontaktna osoba, osim ako poslodavac ne odluči da je to jedna od osoba koja ima pravo zastupanja temeljem Pravilnika o odvjetništvu, Javnobilježničkog pravilnika te Zakona o poreznim savjetnicima. 

prikazati više... prikaži manje...


KAKO POSLOVATI U AUSTRIJI?/ PRUŽANJE USLUGA I UPUĆIVANJE RADNIKA NA PRIVREMENI RAD U AUSTRIJU

Županijska komora Bjelovar i Hrvatsko-austrijska trgovinska komora pozivaju Vas na predavanje na temu:koje će se održati u srijedu

                                            10. svibnja 2017. s početkom u 11:00 sati
                              u prostorijama Županijske komore Bjelovar, Petra Preradovića 4/I

Predavanje će održati odvjetnički ured GRILC-VOUK-ŠKOF, a tijekom predavanja bit će predstavljene mogućnosti za uspješno uppućivanje radnika na privremeni rad u Austriju unatoč prijelaznim odredbama za državljane RH koje su trenutno na snazi, kao i opće preporuke za uspješno poslovanje u Austriji obzirom na pristupanje RH u punopravno članstvo EU.

PROGRAM PREDAVANJA:

1. Uvodna riječ predsjednika Županijske komore Bjelovar, Jakova Ćorića, dr.vet.med. i glavnog tajnika Hrvatsko-austrijske trgovinske komore Franza Rogija, prok.mag.
2. Prijava pružanja usluga (uvjeti, dokumentacija, registrirane i neregistrirane djelatnosti i dr.)
3. Što je upućivanje? (specifičnosti upućivanja i na što je važno obratiti pažnju)-opći pregled
4. Postupak do uspješnog zadobivanja potvrde o upućivanju –EU-Entsendebestätigung (uvjeti za EU dozvolu o upućivanju, prijava radnika, dokumentacija na radnom mjestu, pohrana dokumentacije, postupak sa AMS-om, prava radnika za vrijeme upućivanja)
5. Specifičnosti i postupak za dobivanje radne dozvole. Beschäftigungsbewililigung- kao i za dobivanje dozvole o upućivanju- Entsendebewiligung (za koje djelatnosti su predviđene navedene dozvole, posebnosti u građevinskom sektoru, uvjeti za dobivanje dozvola, postupak)
6. Kontrole i kazne (kazneni okvir, na što treba obratiti pažnju u slučaju kontrole)

ZAŠTO JE VAŽNO SUDJELOVATI NA OVOM PREDAVANJU?

Ukoliko ste poduzetnik koji posluje ili želi poslovati na području Austrije te izbjeći neugodnosti s austrijskim vlastima i informirati se o legalnim mogućnostima poslovanja, na ovom predavanju saznat ćete relevantne informacije o austrijskom zakonskom okviru te uvjetima za pružanje usluga na području Austrije (interesne skupine: prijevoznici, elektrotehničari, plinski i sanitarni tehničari, staklari, storlari, bravari, serviseri, itd.)

Molimo Vas da dostavite popunjenu prijavnicu za sudjelovanje na predavanju na mail: hgkbj@hgk.hr.

 

prikazati više... prikaži manje...

Tri stručnjaka.

Težište djelatnosti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof je pravno savjetovanje i zastupanje na području gospodarskog prava u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori. Osim gospodarskog prava našim klijentima također nudimo sve klasične odvjetničke usluge - od kupoprodajnih ugovora do ovrha, od razvoda braka do prometnih nesreća. Dugogodišnja iskustva i stručnost jamče Vam kvalitetu našeg pravnog savjetovanja.

Svi odvjetnici, pravnici te asistenti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof govore više stranih jezika, tako da našim klijentima nudimo pravnu pomoć na njihovom maternjem jeziku – bez posredstva prevoditelja. Naš glavni cilj je ponuditi klijentima pogodna, učinkovita te domišljata rješenja po mjeri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Zajedništvo je naša snaga

Podrazumijevamo, da naši klijenti od nas očekuju samo najbolja moguća rješenja i usluge. Kako bismo ispunili sva Vaša očekivanja, potreban nam je pouzdan i kompetentan tim. Fleksibilnost, angažman te vrlo dobro znanje stranih jezika vrline su svih članova našeg tima, koje omogućavaju brze i odgovarajuće solucije za svaki individualni primjer.

Kompetencije

Europsko pravo

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna...

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna pitanja o uporabi prava, nadležnosti sudova te poznavanja odredbi te prava u Europskoj Uniji svakodnevnica su u našem odvjetničkom uredu. Naše društvo uspješno je zastupalo klijente u mnogobrojnim postupcima (prethodnim presudama) pred sudom Europske Unije.

Gospodarsko pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni pravni servis što se tiče svih gospodarskih pitanja. To znači, da smo za tu za Vas sa odgovarajućim rješenjima za sva Vaša pitanja, koja se tiču osnivanja tvrtki, preuzimajna poduzeća, prijenosa poslovnih udjela, pridobivanja svih potrebnih dozvola, naplata potraživanja, kupovine nekretnina kao i sklapanja poslovnih ugovora.

Naše klijente savjetujemo kada pristupaju novim tržištima u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori vezano uz sve financijske te osiguravajuće usluge. Pravno ćemo Vas rado savjetovati također kod sklapanja kreditnih ugovora, graditeljskih projekata i zapošljavanju radnika te otkazima ugovora o radu.

Ugovorno pravo

 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog,...
 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog, hipoteka, pravo stvarnog tereta)
 • ugovori o kreditu i osiguranjima
 • fiducijarni poslovi
 • opći uvjeti poslovanja
 • trgovački zastupnici, ugovori o prodaji, ugovori o franšizi
 • građevinski ugovori

Radno pravo

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u...

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u vezi plaćanja, izračunu nadoknade, kao također i na području prava na otkaz. Pravnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof svjesni su tih razlika i uzimaju ih u obzir pri zastupanju.

Naše klijente također savjetujemo kod slanja radnika u drugu državu Europske Unije te sa time povezanim pitanjima o oporezivanju te aspketima koji se tiču socijalnog osiguranja. Nadalje isto tako rado ćemo Vas zastupati u svim radnopravnim sudskim postupcima te socijalnopravnim predmetima širom Slovenije i Austrije.

Arbitražna

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Građansko pravo

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje...

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje posjeda
 • prometne nesreće
 • pravo osiguranja
 • pravo transporta

Bračno i obiteljsko te nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske...

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske skrbi

Uz to savjetujemo Vas u pitanjima nasljedstva u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovni te Crnoj Gori.

Ljudska prava, osnovna prava, pravo na azil

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim...

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim postupcima.

Uspješno zastupamo naše klijente u postupcima pred Austrijskim ustavnim sudom te Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Veliku važnost pripisujemo otvorenosti prema našim klijentima, što se tiče konkretne mogućnosti pozitivnog okončanja takvih postupka.

Pravo manjina

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za...

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za jedno od težišta našeg djelovanja postavili smo si temu prava manjina narodnih skupina.

Mnogobrojnim žalbama na Vrhovni i Upravni sud Republike Austrije dostigli smo itekako značajne presude, izdvojili bismo prije svih presudu o dvojezičnim topografskim natpisima naselja kao i presudu o slovenskom kao službeno priznatom jeziku u pokrajini Koruškoj - ove dvije presude bile su medijska tema i izvan austrijskih granica.

Kazneno pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih predmeta neposredno sporazumijevanje u maternjem jeziku klijenta i poznavanje mentaliteta od neprocjenjive su važnosti.

Seminari i predavanja

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i...

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i investicijama u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Povijest i međunarodna suradnja

Odvjetnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof, kojeg je ustanovio dr. Matthäus Grilc 1979 godine, svi su redom stručnjaci na područjima gospodarskih te političkih prilika u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori.

Već u ranim 80-im godinama prošlog stoljeća odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof pratilo i bilo je savjetodavni partner mnogobrojnim poduzećima iz bivše Jugoslavije pri poslovanju u Austriji.
Nakon raspada bivše države tj. osamostaljenja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, naše odvjetničko društvo pomaže i savjetuje austrijska i njemačka poduzeća pri njihovom djelovanju u spomenutim državama.

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof bilo je član prvog društva sa ograničenom odgovornošču sa stranim udjelom, koje je bilo utemeljeno u Jugoslaviji nakon drugog svjetskog rata.

Naše odvjetničko društvo osnivački je član SLG Law Group, udruženja europskih odvjetnika sa posebnim znanjem pravnih pitanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Kontakt

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof ima četiri ureda: glavni ured nalazi se u Klagenfurtu, ostale tri nalaze se u Ljubljani, Grazu te u Beču. Te četiri lokacije omogućavaju nam neposredno i učinkovito djelovanje u srcu Europe.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Rechtsanwaltskammer für Kärnten

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: + 43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Steiermärkische Rechtsanwaltskammer

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Beč

A-1070 Beč
Gutenberggasse 1/12/III
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Fax: + 43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Wiener Rechtsanwaltskammer