Grilc Vouk Škof
Jubilej 40 Jahre GVS3

Odvjetničke

usluge

u srednjoj i istočnoj Europi

Sud Europske unije: Kazne protiv hrvatskih poduzeća u Austriji krše europsko pravo

Europski sud je presudom od 12. rujna 2019. u spojenim predmetima C-64/18, C 140/18, C 146/18 i 148/18 odlučio da znatni propisi austrijskog Zakona o suzbijanju dampinga plaća i socijalnog dampinga nisu u skladu sa pravom Europske unije. Sud tvrdi da se članak 56. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protive nacionalni propisi koji za formalne prekršaje u vezi s propisanim držanjem isprava o plaćama i u vezi s obavezama koje se odnose na dobivanje administravnih dozvola predviđaju novčane kazne koje ne mogu biti niže od unaprijed određenog iznosa, koje se određuju kumulativno za svakog dotičnog radnika i bez najvišeg iznosa, kojima se dodaje doprinos za troškove postupka u visini od 20% od njihova iznosa u slučaju odbijanja žalbe podnesene protiv odluke kojima su kazne izrečene i koje se u slučaju neplaćanja zamjenjuju kaznom oduzimanja slobode.
Polaznu točku postupka činilo je određivanje kazna u iznosu od više miljuna Euro organima jednog austrijskog poduzeća i nadležnim osobama hrvatskog poduzeća u ulogu izvršitelja popravnih radova u jednoj tvornici celuloza u Austriji.
Izvanredno visoke kazne su bile određene samo zbog toga što nisu mogle biti podnesene sve isprave o plaćama za svakog od 217 tamo zaposlenih hrvatskih radnika i zbog nepoštovanja obaveza u vezi sa dobivanjem administrativnih dozvola na temelju pravne ocjene koja odstupa od stava upravnog tijela. Protiv te odluke odvjetnici pogođenih tvrtaka (Oberhammer Rechtsanwälte za austrijsko poduzeće, Grilc Vouk Škof za hrvatsko poduzeće) su podnjeli žalbu i kao posljedica toga Zemaljski upravni sud u Štajerskoj (Landesverwaltungsgericht Steiermark) je odlučio prekinuti postupak i pokrenuti postupak prethodnog odlučivanja pred Europskim sudom.
Odvjetnici mag. Ewald Oberhammer i mag. Rudolf Vouk, koji su zastupili svoje klijente pred Europskim sudom tvrde da ova presuda će imati značajan utjecaj na ostale postupke. Austrijski propisi su već godinama na meti velikih kritika, stalno se iznova pojavili prigovori da izvanredno visoke kazne predviđene za formalne prekršaje nisu u skladu sa slobodom kretanja radnika u Europskoj uniji. Nažalost austrijski vrhovni sudovi do sada nisu bili spremni da se bave kritikom i da pokrenu postupak prethodnog odlučivanja pred Europskim sudom odnosno da odlučuju da ove kazne nisu u skladu sa načelom da sankcije moraju biti proporcionalne. Presuda ima značajne posljedice za sve postupke vezani za Zakonom o suzbijanju dampinga plaća i socijalnog dampinga koji su još u tijeku, zato što se po presudi Europskog suda od današnjeg dana znatni propisi tog zakona više ne smiju primjenjivati. Ti postupci se u velikom broju odnose i na hrvatska poduzeća.
Odvjetnički uredi Oberhammer i Grilc Vouk Škof su veoma zadovoljni ovom presudom koja igra veliku ulogu u razumijevanju zajedničkog europskog tržišta i koja je u potpunosti potvrdila pravnu ocjenu koju su odvjetnici tvrdili u brojnim postupcima.

CURIA: http://curia.europa.eu/…/document.jsf;jsessionid=15B7539F00…
https://volksgruppen.orf.at/slov…/meldungen/stories/3012550/
https://steiermark.orf.at/stories/3012523/
https://www.sgz.at/news/detail/de/sodishche-eu-ovrglo-protidumpinshke-kazni?fbclid=IwAR3GtmLKWxDg_Cdw8uvGkr89bgthw20kQDUOhkzX4WLqYuy3cDRceIanfmI

prikazati više...

Tri stručnjaka.

Težište djelatnosti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof je pravno savjetovanje i zastupanje na području gospodarskog prava u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori. Osim gospodarskog prava našim klijentima također nudimo sve klasične odvjetničke usluge - od kupoprodajnih ugovora do ovrha, od razvoda braka do prometnih nesreća. Dugogodišnja iskustva i stručnost jamče Vam kvalitetu našeg pravnog savjetovanja.

Svi odvjetnici, pravnici te asistenti odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof govore više stranih jezika, tako da našim klijentima nudimo pravnu pomoć na njihovom maternjem jeziku – bez posredstva prevoditelja. Naš glavni cilj je ponuditi klijentima pogodna, učinkovita te domišljata rješenja po mjeri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Zajedništvo je naša snaga

Podrazumijevamo, da naši klijenti od nas očekuju samo najbolja moguća rješenja i usluge. Kako bismo ispunili sva Vaša očekivanja, potreban nam je pouzdan i kompetentan tim. Fleksibilnost, angažman te vrlo dobro znanje stranih jezika vrline su svih članova našeg tima, koje omogućavaju brze i odgovarajuće solucije za svaki individualni primjer.

Kompetencije

Europsko pravo

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna...

Zemljopisni položaj naših ureda poznavanje europskog prava čini nužnim te predstavlja izazov od ogromnog značaja našim pravnicima. Pravna pitanja o uporabi prava, nadležnosti sudova te poznavanja odredbi te prava u Europskoj Uniji svakodnevnica su u našem odvjetničkom uredu. Naše društvo uspješno je zastupalo klijente u mnogobrojnim postupcima (prethodnim presudama) pred sudom Europske Unije.

Gospodarsko pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori svojim klijentima nudi potpuni pravni servis što se tiče svih gospodarskih pitanja. To znači, da smo za tu za Vas sa odgovarajućim rješenjima za sva Vaša pitanja, koja se tiču osnivanja tvrtki, preuzimajna poduzeća, prijenosa poslovnih udjela, pridobivanja svih potrebnih dozvola, naplata potraživanja, kupovine nekretnina kao i sklapanja poslovnih ugovora.

Naše klijente savjetujemo kada pristupaju novim tržištima u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori vezano uz sve financijske te osiguravajuće usluge. Pravno ćemo Vas rado savjetovati također kod sklapanja kreditnih ugovora, graditeljskih projekata i zapošljavanju radnika te otkazima ugovora o radu.

Ugovorno pravo

 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog,...
 • kupoprodajni ugovori
 • ugovori o prijenosu poduzeća poslovnog udjela
 • ugovori o nekretninama (nakup, najam, pravo služnosti, zalog, hipoteka, pravo stvarnog tereta)
 • ugovori o kreditu i osiguranjima
 • fiducijarni poslovi
 • opći uvjeti poslovanja
 • trgovački zastupnici, ugovori o prodaji, ugovori o franšizi
 • građevinski ugovori

Radno pravo

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u...

Austrijsko i slovensko kao i hrvatsko, bosansko te srpsko radno pravo bitno se razlikuju u mnogim aspektima, kao npr. u sklapanju radnih ugovora, u vezi plaćanja, izračunu nadoknade, kao također i na području prava na otkaz. Pravnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof svjesni su tih razlika i uzimaju ih u obzir pri zastupanju.

Naše klijente također savjetujemo kod slanja radnika u drugu državu Europske Unije te sa time povezanim pitanjima o oporezivanju te aspketima koji se tiču socijalnog osiguranja. Nadalje isto tako rado ćemo Vas zastupati u svim radnopravnim sudskim postupcima te socijalnopravnim predmetima širom Slovenije i Austrije.

Arbitražna

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Trajno zastupamo austrijska, slovenska, hrvatska, srpska te bosanska poduzeća u arbitražnim postupcima.

Građansko pravo

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje...

Naš odvjetnički tim jake kompetencije ima također na slijedećim područjima:

 • pravo odštete
 • jamstvo proizvođača
 • postupci ometanje posjeda
 • prometne nesreće
 • pravo osiguranja
 • pravo transporta

Bračno i obiteljsko te nasljedno pravo

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske...

Naše klijente zastupamo također na područjima

 • rastave braka te podjele zajedničke imovine
 • alimentacije tj. uzdržavanja te roditeljske skrbi

Uz to savjetujemo Vas u pitanjima nasljedstva u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovni te Crnoj Gori.

Ljudska prava, osnovna prava, pravo na azil

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim...

Odlikujemo se izvrsnim znanjem na području ljudskih i osnovnih prava, kao i prava na azil, naše znanje bazira na dugogodišnjim iskustvima u takvim postupcima.

Uspješno zastupamo naše klijente u postupcima pred Austrijskim ustavnim sudom te Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Veliku važnost pripisujemo otvorenosti prema našim klijentima, što se tiče konkretne mogućnosti pozitivnog okončanja takvih postupka.

Pravo manjina

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za...

Svi odvjetnici te većina suradnika odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof pripadnici su slovenske narodne skupine u Koruškoj. Ne samo zbog toga za jedno od težišta našeg djelovanja postavili smo si temu prava manjina narodnih skupina.

Mnogobrojnim žalbama na Vrhovni i Upravni sud Republike Austrije dostigli smo itekako značajne presude, izdvojili bismo prije svih presudu o dvojezičnim topografskim natpisima naselja kao i presudu o slovenskom kao službeno priznatom jeziku u pokrajini Koruškoj - ove dvije presude bile su medijska tema i izvan austrijskih granica.

Kazneno pravo

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih...

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof redovito zastupa klijente pred austrijskim sudovima u raznim kaznenim postupcima. Osobito kod kaznenih pravnih predmeta neposredno sporazumijevanje u maternjem jeziku klijenta i poznavanje mentaliteta od neprocjenjive su važnosti.

Seminari i predavanja

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i...

Partneri odvjetničkog ureda Grilc Vouk Škof više od 25 godina održavaju seminare i predavanja o pitanjima na temu gospodarskog prava i investicijama u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Povijest i međunarodna suradnja

Odvjetnici odvjetničkog društva Grilc Vouk Škof, kojeg je ustanovio dr. Matthäus Grilc 1979 godine, svi su redom stručnjaci na područjima gospodarskih te političkih prilika u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori.

Već u ranim 80-im godinama prošlog stoljeća odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof pratilo i bilo je savjetodavni partner mnogobrojnim poduzećima iz bivše Jugoslavije pri poslovanju u Austriji.
Nakon raspada bivše države tj. osamostaljenja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, naše odvjetničko društvo pomaže i savjetuje austrijska i njemačka poduzeća pri njihovom djelovanju u spomenutim državama.

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof bilo je član prvog društva sa ograničenom odgovornošču sa stranim udjelom, koje je bilo utemeljeno u Jugoslaviji nakon drugog svjetskog rata.

Naše odvjetničko društvo osnivački je član SLG Law Group, udruženja europskih odvjetnika sa posebnim znanjem pravnih pitanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Kontakt

Odvjetničko društvo Grilc Vouk Škof ima četiri ureda: glavni ured nalazi se u Klagenfurtu, ostale tri nalaze se u Ljubljani, Grazu te u Beču. Te četiri lokacije omogućavaju nam neposredno i učinkovito djelovanje u srcu Europe.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Rechtsanwaltskammer für Kärnten

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Grieskai 76
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Steiermärkische Rechtsanwaltskammer

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Beč

A-1010 Beč
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Wiener Rechtsanwaltskammer