Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

Avstrijski parlament potrdil predlog novele LSD-BG

Avstrijski parlament je potrdil predlog novele LSD-BG, ki je s 1.6.2017 stopila tudi v veljavo.

Ukrepi novele veljajo zgolj za področje transporta in so:

1. Poenostavitev ZKO prijave:

Nova ureditev določa, da bodo prijave čezmejnih napotitev ali posojenih mobilnih delavcev v Avstriji v transportu le še “pavšalne” in sicer za obdobje 6 mesecev, ter tako neodvisne od konkretne posamezne napotitve. Pri tem bo ob običajnih podatkih (o delodajalcu, zastopniku, kontaktni osebi - če to ni voznik, začetku delovnega razmerja napotenega delavca pri delodajalcu ter višini njegove plače, načinu opravljanja dejavnosti oz. uporabi napotenega delavca in npr. za državljana tretjih držav, tudi tozadevno delovno dovoljenje v Sloveniji) potrebno v tem časovnem obdobju prijaviti v Avstriji (le) aktivnega zaposlenega in registrsko številko določenega vozila. Prav tako bo potrebno prijaviti vse spremembe glede uporabe vozila ali zaposlenega.

V prilogi posredujemo link na nov ZKO-obrazec za področje transporta:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de.


2. Razpoložljivost dokumentacije:

Nova ureditev predvideva ločen pristop pri razpolaganju z dokumentacijo. Že ob vstopu v Avstrijo bo potrebno v vozilu zagotoviti dostopnost do:

- pogodbe o zaposlitvi oz. zaposlitveni list (Dienstzettel)  službene izkaznice v nemškem ali angleškem jeziku ter
- evidenco delovnega časa – lahko tudi tahograf (nadzornim organom je potrebno zagotoviti vpogled v te evidence).

Drugo dokumentacijo (plačilno listo, potrdila o plačilih plače oz. nakazilu plače preko banke, dokumenti o ustrezni uvrstitvi delavcev v ustrezno tarifno skupino veljavne kolektivne pogodbe), pa je potrebno na zahtevo nadzornih organov posredovali le-tem za tekoči in pretekli mesec, če je delavec v preteklem mesecu bil napoten v Avstrijo, in sicer v roku 14 dni, vse v nemškem jeziku. Dokumentacijo je mogoče zagotoviti v fizični ali v elektronski obliki tako, da je na kraju nadzora elektronsko neposredno vizualno berljiva oz. čitljiva (prenosni računalnik, tablica ipd.) in da jo je mogoče posredovati tudi drugim nadzornim organom.

3. Kontaktna oseba:

Nova ureditev določa, da je voznik v primeru nadzora avtomatično kontaktna oseba, razen če delodajalec v okviru prijave za ta namen določi drugega zastopnika.

Pripenjamo zakonsko besedilo novele v nemščini.

 

prikaži več...


S 1.5.2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb

Spoštovani!

Opozarjamo vas, da s 1.5.2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2017 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1.5.2017, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.5.2017 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec maj 2017.

priloga: brošura

prikaži več...


Aktualna vprašanja delovanja v Avstriji

Spoštovani,

odvetniška pisarna Grilc Vouk Škof je dne 23.3.2017, skupaj z Avstrijsko-slovensko trgovinsko zbornico, Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu, Območno obrtno podjetniško zbornico Maribor in z banko Steiermärkische Sparkasse v zgodovinsko pomembni Radgoni/Bad Radkersburg znova izvedla priljubljeni seminar z naslovom “Aktualna vprašanja delovanja v Avstriji”.
Visoko kvalificirani predavatelji so številnimi obiskovalci predstavili ključne tematike in jim objasnili najbolj pereča vprašanja v zaključni diskusiji. Predavali so:

- mag. Rudolf Vouk (Grilc Vouk Škof): »Konkretne težave, s katerimi se srečujejo tuja podjetja v Avstriji«
- dr. Doris Hattenberger (Univerza Alpe-Adria v Celovcu): »Prosti pretok storitev in prekrški v skladu z Zakonom o preprečevanju socialnega in plačilnega dumping-a«
- mag. Michael Karre in mmag. Angelika Hörzer (Deloitte, Dunaj): »Obveznosti v zvezi s plačilno dokumentacijo«
- dr. Maria Škof (Grilc Vouk Škof): »Oveznosti naročnika v sklopu plačevanja varščin«
- dipl.ekon. Urška Rafolt (Območna obrtna podjetniška zbornica Maribor): »Novosti napotitev v tujino v Republiki Sloveniji«
- mmag. Katarina Pajnič (Grilc Vouk Škof): »Spremembe zakonodaje od 1.1.2017 ter perspektive za prihodnost s poudarkom na problematiki opravljanja transportne dejavnosti«

Predstavitev in izvedba seminarja je pomembno osvetlila, da je evropska svoboda opravljanja storitev ena od glavnih pridobitev v procesu evropskega združevanja. Evropska kriza zadnjih mesecev pa se ne kaže samo v zapiranju meja in zahtevah po postavljanju plotov, v Brexit-u in grozečih nadaljnjih exitih, temveč tudi v tem, da se ta svoboda po tihem odpravlja.

Številni slovenski podjetniki so v zadnjih mesecih soočeni z visokimi globami več deset tisoč evrov samo zato, ker jim pri prijavi napotitve delavcev v Avstrijo ni uspelo pravilno oceniti pravno zelo zahtevne razlike med podjemno pogodbo in posojanjem delovne sile. Avstrijskim naročnikom storitev slovenskih ponudnikov se nalagajo strahotne varščine, še preden so se sploh začeli postopki zoper podjetnika in s trditvijo, da v Sloveniji morebitnih kazni ne bi bilo mogoče izvršiti, kot da Slovenija ne bi bila del Evropske unije. Dokumentacija, ki mora biti na razpolago na licu mesta, postaja vedno bolj obširna, če pa manjka en sam list, vključno s prevodom v nemščino, grozijo kazni od EUR 2.000,00 do EUR 20.000,00 za vsakega prizadetega delavca. Majhni podjetniki so tako samo zaradi birokratskih ovir že od vsega začetka izključeni iz skupnega trga, manjši čezmejni posli zaradi visokih bir0kratskih ovir kratkomalo niso več izvedljivi.

Seminar je prispevek k boljšemu razumevanju pravne problematike in tudi k večji javni zavesti. Odvetniška pisarna Grilc Vouk Škof se bo še v prihodnje prizadevala, skupaj v sodelovanju še z drugimi organizacijami, da bo aktivno spremljala nadaljnje dogajanje na omenjenem področju, predvsem pa, da se bodo vrata za slovenske podjetnike in obrtnike za opravljanje storitev v Avstriji še bolj na široko odpirala.

Gradec/Celovec/Ljubljana, 24.3.2017

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: + 43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1070 Wien/Dunaj
Gutenberggasse 1/12/III
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Fax: + 43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja