Grilc Vouk Škof
Jubilej 40 Jahre GVS3

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

Webinar: Interventni ukrepi v Avstriji

Vabljeni k ogledu webinarja z naslovom:

prikaži več...

Interventni

ukrepi v Avstriji – pogovor s podpredsednico SGZ-Slovenske gospodarske zveze iz Celovca dr. Marijo Škof in generalnim sekretarjem SGZ mag. Andrejem Hrenom:

https://www.gzs.si/koronavirus/Novice/ArticleId/75697/interventni-ukrepi-v-avstriji-pogovor-s-slovensko-gospodarsko-zvezo-iz-celovca

prikaži manj...


Obiski zapornikov v trenutni situaciji - da ali ne?

Video si lahko ogledate na naši Facebook strani:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2521802141404899&id=100007254130465

prikaži več...


Nejasna situacija za ločenega starša, ki živi v eni državi članici, otrok pa prebiva v drugi državi članici – pravica do stikov

Nejasna situacija za ločenega starša, ki živi v eni državi članici, otrok pa prebiva v drugi državi članici – pravica do stikov v času COVID-19

Položaj ločenega starša, ki živi v eni državi članici, njegov otrok pa čez mejo v drugi državi članici, je zaradi trenutnih izrednih razmer ter posledičnih omejitev zelo težak, saj so prehodi preko meje zaradi koronavirusa zelo omejeni, državni odloki in uredbe pa se lahko spremenijo iz danes na jutri, kar še poslabšuje že tako negotov položaj staršev in otrok. Nekateri starši svojih otrok niso videli že več kot mesec dni, kar povzroča dodatne stiske tako staršem kot otrokom. Stiki so s omejeni na elektronsko komunikacije ter video konference, vendar tovrstni stiki ne morejo nadomestiti časa, ki ga starš dejansko preživi z otrokom ter skupnih aktivnosti.
Trenutno na ravni Evropske unije ne obstaja predpis ali smernice, ki bi urejale pravice do stikov v čezmejnih primerih, tako da je potrebno pogledati nacionalne ureditve v posamičnih državah članicah ter morebitne bilateralne sporazume med državami.
V nadaljevanju bomo pogledali ureditev v Avstriji in Sloveniji ter možnosti, ki jih imajo starši na voljo, v kolikor želijo izvrševati pravico do stikov. 
1. Omejitve gibanja znotraj države ne veljajo za izvrševanje pravice do stikov ločenega starša z otrokom
Tako Avstrija kot Slovenija sta sprejeli ukrepe, ki omejujejo gibanje ter zbiranje na javnih krajih ter kontakte med ljudmi. Avstrija je sprejela zakon COVID-19 ter na tej podlagi uredbe s katerim prepoveduje zbiranje na javnih krajih, Slovenija pa preko odlokov prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.
V Avstriji je pristojno ministrstvo (Bundesministers für Soziales, Gesunheit, Pflege und Konsumentenschutz; v nadaljevanju „BMSGPK“) že pojasnilo, da omejitve glede gibanja na javnih mestih kot določeno v 2. členu COVID-19 uredbe (BGBl. II Nr. 98/2020) ne veljajo v primerih, ko je potrebna skrb oziroma pomoč osebam, ki potrebujejo podporo (Ausnahmebestimmung für die Betreuung und Hilfestellung von unterstützungsbedürftigen Personen). Na podlagi te izjeme lahko starši izvršujejo pravico do stikov znotraj Avstrije in otroci lahko tudi izmenično živijo pri enem in pri drugem staršu skladno z odločbo, ki je sprejeta glede skrbništva ter stikov. V nekaterih prispevkih je bilo tudi omenjeno, da bi na tej podlagi starši lahko tudi prevzeli otroka v drugi državi članici ter ga pripeljali nazaj v Avstrijo, vendar glede tega – do danes – še ni bilo izdano uradno stališče s strani pristojnega avstrijskega urada.
V Sloveniji je bilo prav tako sprejeto stališče, da v primeru, ko ima eden izmed staršev pravico do stikov ali skupnega skrbništva, omejitve gibanja, ki jih določa Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (v nadaljevanju »Odlok«), ne veljajo in se lahko posameznik sklicuje na izjemo določeno v 3. členu Odloka, in sicer na varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Varuh človekovih pravic je glede tega izdal tudi načelno stališče, v katerem je poudaril, da prepoved gibanja med občinami izjemoma ne velja, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja pravice do družinskega življenja (npr. tudi za ločene starše, ki še nimajo sodne odločbe glede stikov). Varuh človekovih pravic je prav tako poudaril, da četudi bi načeloma skladno s členom 8 EKČP bilo dopustno omejevati pravico do družinskega življenja zaradi varovanja zdravja ali pravic in svoboščin drugih ljudi, bi za to morala obstajati zakonska podlaga, ne pa podlaga zgolj v vladnem odloku. Iz stališča Varuha tudi sledi, da če se starš zgolj premakne iz zasebnega prostora (stanovanja ali hiše), v katerem prebiva, da obišče otroka v njegovem zasebnem prostoru v drugi občini, pri čemer to naredi na način, da ne prihaja v tesne stike z ljudmi na javnih krajih in upošteva vsa druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, namen, ki ga zasleduje odlok z ukrepom omejitve gibanja, pravzaprav ni ogrožen.
2. Pravico do stikov z otrokom, ki živi v drugi državi članici
Na mejnih prehodih med Avstrijo in Slovenijo veljajo sedaj strožje kontrole in oseba lahko prečka mejo le če razpolaga z negativnim SARS-CoV-2 (COVID-19) testom, ki ni starejši od 4 dni. V kolikor oseba takega testa nima, potem mora po prečkanju meje iti v 14-dnevno karanteno v Avstriji oziroma v Sloveniji v 7-dnevno karanteno, v kolikor se zadnji dan karantene lahko odvzame osebi bris za testiranje okužbe na SARS-CoV-2. V kolikor test ni mogoč, se karantena v Sloveniji podaljša prav tako na 14 dni.
Trenutno velja, da lahko mejo brez potrebnih testov za COVID-19 in obveznosti karantene prehajajo – med drugim - čezmejni dnevni in tedenski delovni migranti na podlagi dokazila o delovnem razmerju v drugi državi članici oziroma izjave s katero utemeljijo razlog za prehajanje meja; prav tako se lahko osebe udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi. Izvrševanje pravice starša do stikov z otrokom na podlagi pravnomočne sodne odločbe, ko otrok živi v drugi državi članici, med temi izjemami ni omenjeno.

V primeru izvrševanja pravice do stikov je seveda najbolje, če starš in otrok oba opravita test za COVID-19 preden starš prevzame otroka v drugi državi članici ter nato ponovno, ko se otroka vrača nazaj domov, v kolikor je od prejšnjega testa minilo več kot štiri dni. V praksi pa se seveda pojavi problem, saj testi za COVID-19 niso na voljo za samoplačniško testiranje, prav tako pa teh testov tudi javno zdravstvo ne bo opravilo, v kolikor ne obstaja sum, da je oseba okužena s COVID-19. Druga možnost je, da starš prečka mejo in gre v 7 ali 14 dnevno karanteno v eni državi članici, nato ponovno gre v karanteno z otrokom, ko ga pripelje v svoj dom v drugi državi članici, ter nato gresta tako starš kot otrok ponovno v karanteno, ko starš otroka vrne nazaj v državo članico drugega starša. Slednja možnost zna biti zelo nepraktična, vendar pa staršu omogoča, da otroka vsaj vidi in da preživi nekaj časa z njim (oziroma vsaj 7 ali 14 dni – odvisno od dolžine karantene).

Staršem, ki so v tej težki situaciji, svetujemo, da o svojem problemu obvestijo tudi pristojne konzularne službe v Avstriji in Sloveniji.  Ta praznina bi se morala čim prej urediti, saj ni logično, da gre oseba trenutno lahko na pogreb v drugi državi članici, ne more pa videti svojega otroka za katerega ima tudi dodeljeno skrb na podlagi sodne odločbe.

Naša pisarna je tudi že pozvala pristojne organe, da podajo pojasnilo ali lahko starš prečka mejo brez COVID-19 testa in obvezne karantene, in sicer le s pravnomočno sodno odločbo glede stikov ter veljavnim osebnim dokumentom ter argumentom, da obstojijo posebni razlogi, ki se morajo upoštevati, saj gre za skrb odvisnih družinskih članov, katerim se nudi podpora in nega..  Pojasnila s strani odgovornih organov še nismo prejeli. Ko bomo prejeli več informacij na to temo, jih bomo seveda nemudoma objavili.

Odvetnica Mojca Erman, LL.M (LSE), objavljeno dne 15.4.2020


Viri:

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki velja od 12.4.2020:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

Povezava na avstrijsko Uredbo glede omejitve gibanja (BGBl. II Nr. 98/2020):
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011078

Povezava na mnenje Varuha za človekove pravice z dne 02.04.2020:
http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/ko-sta-starsa-locena-neenakosti-zaradi-omejitve-gibanja-pri-stikih/?cHash=24263d73e8263255c1416882454d05e7

Povezava na pojasnilo BMSGPK :https://www.justiz.gv.at/file/2c94848a6ff6ffb20170de903c3a403a.de.0/covid-19%20und%20familienrecht%20version%206.4_internet.pdf
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—-Haeufig-gestellte-Fragen.html

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Grieskai 76
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1010 Wien/Dunaj
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja