Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

S 1.1.2019 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb

Opozarjamo vas, da s 1.1.2019 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.1.2019 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v tem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1. 1.2019 in so napoteni v Avstrijo od 1. 1.2019 dalje, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.1.2019 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec januar 2019.
                                 
Priporočamo vam, da naše objave tudi v prihodnje spremljate tudi na facebooku:

· https://www.facebook.com/grilcvoukskof3,

kjer redno objavljamo naša vabila, poročila ter novosti.

prikaži več...


Prvi uspešni prenos sedeža družbe iz Slovenije v Avstrijo

Družba Grilc Vouk Škof d.o.o. prenesla svoj sedež v Avstrijo in se preoblikovala v Grilc Vouk Škof

Ali je mogoče preseliti slovensko gospodarsko družbo v Avstrijo kot pohištvo s selitvenim servisom ali celo v nahrbtniku?

prikaži več...

O možnosti, da bi podjetje enostavno prenesli npr. v Avstrijo, razmišlja marsikatero slovensko podjetje, ki išče bolj prijazno podjetniško okolje. Debata o prenosu sedeža podjetja iz Slovenije v drugo državo se je razvnela nedavno, ko je tudi znani slovenski podjetnik Akrapovič v javnosti na glas razmišljal o tem, da bi podjetje preselil v tujino. Zamisel, da bi se sedež in s tem podjetje preneslo tako rekoč »v nahrbtniku« v drugo državo se mnogim - še danes - zdi predrzna. Nazorno so nam to predrznost na fakulteti predstavili profesorji gospodarskega prava, ko so rekli, da se »gospodarske družbe na meji ustrelijo«. Toda zakaj je mogoče prenesti sedež gospodarske družbe iz Maribora v Ljubljano ali z Dunaja v Gradec, ne pa iz Maribora v Gradec ali obratno. Razlogi so različni. To, o čemer v preteklosti ni bilo možno na glas razmišljati, se je s sodbami Sodišča EU v zadevah Cartesio, VALE in Polbud temeljito spremenilo.

Avstrijska registrska sodišča so o »uvozu« in »izvozu« osebnih družb že sicer že odločala, ne pa tudi o »izvozu« ali »uvozu« kapitalskih družb. Da bi v razmerju med Slovenijo in Avstrijo v praksi preverili, kako poteka postopek čezmejnega preoblikovanja v primeru družbe z omejeno odgovornostjo, je bila ustanovljena gospodarska družba Grilc Vouk Škof d.o.o. Družba ima sedež v Ljubljani in bi naj se čezmejno preoblikovala in preselila v Celovec. O praktičnih izzivih tega postopka bomo redno poročali v Pravni praksi, na tej spletni strani in na Facebook strani Grilc Vouk Škof https://www.facebook.com/grilcvoukskof3.

Trenutno stanje postopka:

 1. 6.12.2018: Družbenik družbe Grilc Vouk Škof d.o.o. je sprejel sklep o čezmejnem preoblikovanju družbe v Grilc Vouk Škof GmbH, o prenosu sedeža v Celovec, o povišanju osnovnega kapitala ter sprejel prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi v skladu z avstrijskim zakonom o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-Gesetz).
 2. 17.12.2018: Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep Pri subjektu vpisa Grilc Vouk Škof, poslovno svetovanje, d.o.o., matična številka 8244707000 se v sodni register vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov: Vpiše se namera prenosa sedeža družbe iz Republike Slovenije v Republiko Avstrijo, na podlagi sklepa edinega družbenika za prenos sedeža družbe v drugo državo članico evropske unije z dne 06.12.2018. Novi sedež družbe je v kraju Celovec, Republika Avstrija, novi poslovni naslov pa se glasi Karfreitstraße 14/3, 9020 Celovec, Avstrija. Družba bo registrirana pri sodnem registru Deželnega sodišča Celovec, Avstrija. V zvezi z vpisom je bilo izdano potrdilo iz 8. odst. 8. čl. Uredbe 2157/2001/ES.
 3. 7.1.2019: Poziv upnikom, da imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje terjatve v roku 1 meseca.
 4. 19.2.2019: Na Deželnem sodišču v Celovcu vložen predlog za vpis prenosa sedeža družbe v Celovec in vpis družbe z omejeno odgovornostjo po avstrijskem pravu.
 5. 22.2.2019: Že po treh dneh je Deželno sodišče v Celovcu, sodnik dr. Herwig Handl, vpisal v sodni register čezmejni prenos sedeža družbe iz Slovenije v Avstrijo in registriral družbo Grilc Vouk Škof GmbH, FN 507540 h.
 6. 18.3.2019: Z ozirom na to, da je medtem Deželno sodišče v Celovcu vpisalo prenos sedeža v celovški sodni register, je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom z dne 18.3.2019 lahko izbrisalo družbo Grilc Vouk Škof d.o.o. iz sodnega registra v Sloveniji. S tem korakom je bil celoten postopek končan.

Zaključek:
Čestitke! Pravosodni sistem deluje! Kljub temu, da tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji ne obstajajo nobeni zakonski predpisi o postopku za prenos družbe iz ene države v drugo državo članico EU sta Okrožno sodišče v Ljubljani in Deželno sodišče v Celovcu po malo več kot 3 mesecih uspešno zaključila postopek prenosa, vpisa in izbrisa iz sodnih registrov, pri čemer je v ta čas všteta tudi enomesečna čakalna doba, v kateri morebitni upniki lahko zahtevajo zavarovanje svojih terjatev.

prikaži manj...


Evropsko sodišče razveljavilo prve dele avstrijske protidumpinške zakonodaje

S sodbo C-33/17 z dne 13.11.2018 je Evropsko sodišče v zadevi Čepelnik d.o.o./Michael Vavti ugotovilo, da je avstrijska ureditev, ki omogoča pri opravljanju čezmejnih storitev že pri sumu prekrška zoper določila protidumpinške zakonodaje naložiti nalogodajalcu plačilo varščine, v nasprotju s pravom Evropske unije.

Doslej je bilo mogoče, še preden je sploh bil ugotovljen prekršek, nalogodajalcu naložiti plačilo varščine v višini še neplačane vrednosti opravljene storitve. Odvetniki Grilc Vouk Škof so preko postopka pred Okrajnim sodiščem v Pliberku v vzorčnem primeru problematiko varščin spravili pred Evropsko sodišče, ki je sedaj ugotovilo, da ta ureditev nasprotuje pravu unije. Pri tem pade v oči, da se je pred tem avstrijsko Ustavno sodišče že dvakrat ukvarjalo z isto problematiko, ni pa videlo nobenih razlogov za razveljavitev.

Avstrijsko protidumpinška zakonodaja je že leta dolgo predmet kritike zaradi pretiranih sankcij za formalne prekrške. Bili so primeri, ko so zgolj zaradi manjkajočih dokumentov izrekli kazni v milijonski višini. Če ni tako rekoč na licu mestu celotna plačilna dokumentacijo s prevodom v nemščino, se za vsakega posameznega delavca izrekajo minimalne kazni v višini EUR 2.000,00, tudi če se manjkajoče podlage naknadno predložijo in neodvisno od tega, ali je sploh bila ugotovljena prenizka plača – kar se v večini primerov tudi ne dogaja. Čeprav se že leta dolgo zahteva, da naj vprašanje, ali je ta ureditev skladna z Evropskim pravom, predloži Evropskemu sodišču, avstrijska sodišča, zlasti vrhovna sodišča, doslej niso bila pripravljena uvesti potrebnih postopkov. En sam primer – zaradi kazni v milijonski višini zaradi formalnih prekrškov - je po predlogu Deželnega upravnega sodišča za Štajersko sedaj pri Evropskem sodišču, tudi v tem postopku so udeleženi odvetniki Grilc Vouk Škof, ter so optimistični, da bo Evropsko sodišče razveljavilo nadaljnja določila avstrijske protidumpinške zakonodaje. Ampak tudi glede tega avstrijska vrhovna sodišča šele pred kratkim v več razsodbah niso videla nobenega razloga za kritiko.

Da Vam pojasnimo kompleksna ozadja primerov, Vam stojimo odvetniki Grilc Vouk Škof na razpolago.

Poročanje medijev:
https://volksgruppen.orf.at/m/slovenci/stories/2947335/

https://www.facebook.com/1689782317953276/posts/2142822222649281/

https://www.sta.si/2573438/sodisce-eu-pri-avstrijski-protidampinski-zakonodaji-ugotavlja-nasprotja-s-pravom-eu

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/druzba-cepelnik-na-sodiscu-eu-ja-dobila-sodno-bitko-proti-avstriji/471676

https://volksgruppen.orf.at/m/slovenci/stories/2947181/

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/slovenec-na-sodiscu-eu-premagal-avstrijo-112478.html

https://www.findinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=231233&utm_source=TednikFI&utm_medium=email&utm_campaign=46

http://www.politikis.si/2018/11/sodisce-eu-pri-avstrijski-protidampinski-zakonodaji-ugotavlja-nasprotja-s-pravom-eu/

https://hudo.com/si/2018/11/13/sodisce-eu-se-je-postavilo-na-stran-slovenskih-podjetij-ki-jim-avstrijske-oblasti-s-protidampinskimi-predpisi-kratijo-pravice/

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1010 Wien/Dunaj
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja