Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

Evropsko sodišče razveljavilo prve dele avstrijske protidumpinške zakonodaje

S sodbo C-33/17 z dne 13.11.2018 je Evropsko sodišče v zadevi Čepelnik d.o.o./Michael Vavti ugotovilo, da je avstrijska ureditev, ki omogoča pri opravljanju čezmejnih storitev že pri sumu prekrška zoper določila protidumpinške zakonodaje naložiti nalogodajalcu plačilo varščine, v nasprotju s pravom Evropske unije.

Doslej je bilo mogoče, še preden je sploh bil ugotovljen prekršek, nalogodajalcu naložiti plačilo varščine v višini še neplačane vrednosti opravljene storitve. Odvetniki Grilc Vouk Škof so preko postopka pred Okrajnim sodiščem v Pliberku v vzorčnem primeru problematiko varščin spravili pred Evropsko sodišče, ki je sedaj ugotovilo, da ta ureditev nasprotuje pravu unije. Pri tem pade v oči, da se je pred tem avstrijsko Ustavno sodišče že dvakrat ukvarjalo z isto problematiko, ni pa videlo nobenih razlogov za razveljavitev.

Avstrijsko protidumpinška zakonodaja je že leta dolgo predmet kritike zaradi pretiranih sankcij za formalne prekrške. Bili so primeri, ko so zgolj zaradi manjkajočih dokumentov izrekli kazni v milijonski višini. Če ni tako rekoč na licu mestu celotna plačilna dokumentacijo s prevodom v nemščino, se za vsakega posameznega delavca izrekajo minimalne kazni v višini EUR 2.000,00, tudi če se manjkajoče podlage naknadno predložijo in neodvisno od tega, ali je sploh bila ugotovljena prenizka plača – kar se v večini primerov tudi ne dogaja. Čeprav se že leta dolgo zahteva, da naj vprašanje, ali je ta ureditev skladna z Evropskim pravom, predloži Evropskemu sodišču, avstrijska sodišča, zlasti vrhovna sodišča, doslej niso bila pripravljena uvesti potrebnih postopkov. En sam primer – zaradi kazni v milijonski višini zaradi formalnih prekrškov - je po predlogu Deželnega upravnega sodišča za Štajersko sedaj pri Evropskem sodišču, tudi v tem postopku so udeleženi odvetniki Grilc Vouk Škof, ter so optimistični, da bo Evropsko sodišče razveljavilo nadaljnja določila avstrijske protidumpinške zakonodaje. Ampak tudi glede tega avstrijska vrhovna sodišča šele pred kratkim v več razsodbah niso videla nobenega razloga za kritiko.

Da Vam pojasnimo kompleksna ozadja primerov, Vam stojimo odvetniki Grilc Vouk Škof na razpolago.

Poročanje medijev:
https://volksgruppen.orf.at/m/slovenci/stories/2947335/

https://www.facebook.com/1689782317953276/posts/2142822222649281/

https://www.sta.si/2573438/sodisce-eu-pri-avstrijski-protidampinski-zakonodaji-ugotavlja-nasprotja-s-pravom-eu

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/druzba-cepelnik-na-sodiscu-eu-ja-dobila-sodno-bitko-proti-avstriji/471676

https://volksgruppen.orf.at/m/slovenci/stories/2947181/

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/slovenec-na-sodiscu-eu-premagal-avstrijo-112478.html

https://www.findinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=231233&utm_source=TednikFI&utm_medium=email&utm_campaign=46

http://www.politikis.si/2018/11/sodisce-eu-pri-avstrijski-protidampinski-zakonodaji-ugotavlja-nasprotja-s-pravom-eu/

https://hudo.com/si/2018/11/13/sodisce-eu-se-je-postavilo-na-stran-slovenskih-podjetij-ki-jim-avstrijske-oblasti-s-protidampinskimi-predpisi-kratijo-pravice/

prikaži več...


VABILO na predavanje USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v zadnjih letih postaja vedno bolj tesno. Nad 15.000 slovenskih državljanov dnevno migrira v Avstrijo, kjer so zaposleni ali kjer opravljajo čezmejne storitve.

KDAJ?
Torek, 27. november 2018,
z začetkom ob 12.30 uri
KJE?
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor,
Senatna soba, prvo nadstropje

Predavatelja:
dr. Maria ŠKOF,
dr. Roland GRILC, odvetnika v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof, s sedeži v Celovcu, Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani

Slovenski Zakon o čezmejnem izvajanju storitev je od 01.01.2018 dalje zaostril pogoje, katere morajo izpolnjevati slovenska podjetja, ki želijo izvajati svoje storitve izven Slovenije. Podjetja, ki že nekaj let izvajajo svoje storitve v glavnem v Avstriji ali Nemčiji, v bodoče ne bodo mogla pridobiti ustreznih potrdil in dokumentov v Sloveniji, da bi nato lahko legalno izvajala svoje čezmejne storitve v tujini.
Zaradi tega se za takšna podjetja stavi vprašanje, če ne bi bilo smiselno prenesti svoje podjetje v Avstrijo, da bi tudi v bodoče lahko na legalni način izvajali svoje storitve.
V seminarju bodo predstavljene možnosti, na kakšen način bi podjetniki lahko prenesli svojo dejavnost iz Slovenije v Avstrijo. Seminar bo skušal nuditi odgovore na vprašanja, ali je prenos podjetja iz Slovenije v Avstrijo smiseln in gospodarsko upravičen.

Komu je seminar namenjen?
 - podjetjem, ki poslujejo z Avstrijo,
 - podjetnikom in družbam, ki želijo ustanoviti podjetje v Avstriji,
 - odvetnikom,
 - upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti,
 - strokovnim sodelavcem na sodiščih,
 - pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom in
 - vsem, ki jih ustanovitev družb v Avstriji zanima.

Ali izvajate Vaše gospodarske dejavnosti skoraj izključno v tujini? Ali imate težave pri pridobitvi potrdila A1? Ali opravljate Vaše dejavnosti z delavci, ki so davčni rezidenti Slovenije?

Če boste pritrdili gornjim vprašanjem, se Vam nujno zastavi vprašanje, če ne bi bilo potrebno, da prenesete Vaše podjetje v Avstrijo, da bi na ta način lahko neovirano nadaljevali z aktivnostmi.
Vprašanje pa je, ali je to smiselno. Na to vprašanje bo seminar skušal dati odgovore.

Povezava na prijavnico:
https://www.stajerskagz.si/seminar-ustanovitev-podjetja-v-avstriji-za-clane-sgz-20-mb-27-11-2018/

prikaži več...


Slovenija in Evropa: televizijski intervju z odvetnico dr. Marijo Škof

Intervju z odvetnico Mario Škof o avstrijski zakonodaji za napotene delavce na RTV Slovenija, na tretjem:

Kopirajte in odprite spodnjo povezavo:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174568944

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1010 Wien/Dunaj
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja