Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

S 1.1.2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb

Spoštovani!

Opozarjamo vas, da s 1.1.2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.1.2018 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki jih boste prijavili pred 1.1.2018, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.1.2018 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec januar 2018.
                                 
Priporočamo vam, da naše objave tudi v prihodnje spremljate tudi na facebooku:

·      https://www.facebook.com/grilcvoukskof3,

kjer redno objavljamo naša vabila, poročila ter novosti.


V primeru vprašanj smo vam radi na voljo.


Lep pozdrav,
dr. Maria Škof / mmag. Katarina Pajnič

prikaži več...


Vabilo na predavanje z naslovom:

Spremembe zakonodaje po 1.1.2017 in postopanje ob kontroli v čezmejnih storitvah z Avstrijo

                                    dne 28.11.2017 ob 10:00 uri na OOZ Kranj

                                          C. Staneta Žagarja 37, Kranj

Poslovanje in prost pretok storitev z Avstrijo postaja vedno bolj zapleten in sankcije v primeru malenkostnih prekrškov so vedno hujše. V izogib hudim kaznim je potrebno dobro poznati pravne podlage v Avstriji in v skladu z njimi tudi ravnati.

PROGRAM:

1. Splošna predstavitev napotitve v Avstrijo

2. Napotitev delavcev, priglasitev delavcev, dokumentacija na delovišču, pravice delavca za časa napotitve; sklad BUAK (gradbena podjetja, zidarji, železokrivci, demontaža, zemeljska pripravljalna dela, vrtanje betona, rezanje betona, fasaderska dejavnost, kamnoseštvo, proizvodnja umetnih kamnov, polaganje ploščic, pečar, krovska dejavnost, tesarska dejavnost, štukaterska dejavnost, suha gradnja, polaganje estrihov, polaganje parketov, tesarska dejavnost - itd).

3. Predstavitev spremembe zakonodaje po 01.01.2017 in 1.6.2017 (Zakon o boju proti plačilnemu in socialnem dumpingu (Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetz)

• še vedno potrebna prijava dejavnosti: na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti na Dunaju (regulirana dejavnost, npr. gradbene, Elektro, kovinske dejavnosti, polaganje tal, itd., ni sprememb po 1.1.2017,

• Gradbeništvo: zavarovanje poklicne odgovornosti 1 mio EUR/škodni primer ali 3 mio/leto

• Napoteni delavci: pomembne NOVOSTI po 1.1.2017 in 1.6.2017; državljani tretjih držav, posojanje delovne sile - podjemna pogodba (razlike);

• Novosti: hramba dokumentov, kontaktne osebe, posredovanje manjkajočih dokumentov ob kontroli, globe; druge sankcije (npr. prepoved opravljanja storitev v Avstriji), ipd.


4. Na kaj je potrebno paziti ob kontrolah?

• Zahteva za naknadno posredovanje dokumentacije/ pojasnila

• Nujno upoštevati, v tej fazi morda še možno preprečiti kazen/ izposlovati nižjo kazen

• Finančna policija sestavi kazenski predlog tudi na osnovi zadržanja po kontroli!

ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?

Izobraževanje je namenjeno podjetjem, ki redno napotujejo delavce v Avstrijo in se želijo čim bolje informirati o novi zakonodaji in o splošnih smernicah napotitve delavcev v Avstrijo.


PREDAVATELJICA:

dr. Maria Škof, odvetnica odvetniške pisarne GRILC - VOUK - ŠKOF (Lagergasse 57a, A-8020 Gradec, Karfreitstraße 14/III, A-9020 Klagenfurt/Celovec in Komenskega ulica 12, SI-1000 Ljubljana).

PRIJAVA-kontakt:

Katja F. Erjavec, strokovna sodelavka za javna pooblastila

OOZ Kranj / Regional Chamber of craft and

Small business of Kranj

C. Staneta Žagarja 37, Kranj

tel.: 04/2818-311, fax: 04/2818-313

GSM: 00386 31 60 50 37

e-naslov: kaja.erjavec@ozs.si;

prikaži več...


Seminar z naslovom: Izvršba v Avstriji

Spoštovani,

vabimo vas na seminar z naslovom:
 
                          Izvršba v Avstriji
          Postopek izterjave zoper slovenske dolžnike
                      s premoženjem v Avstriji,

            ki bo v sredo, 8. novembra 2017 z začetkom ob 9. uri
            v City Hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana,

na katerem bomo predstavili tudi uporabo »Evropske uredbe o zamrznitvi bančnih računov«.

Seminar bo vodil odvetnik dr. Roland Gril, ki ima bogate izkušnje in deluje v Avstriji in Sloveniji. S svojimi izkušnjami bo skozi uporabo predpisov praktično predstavil, kako v praksi izvajati postopke izvršbe – izterjave zoper dolžnike s premoženjem v Avstriji.

Glede na posebnosti insolvenčnih postopkov v Sloveniji in Avstriji bo seminar zagotovo prispeval k lažjemu delu in pravilnemu ravnanju.

Predavatelj:
dr. Roland GRILC, odvetnik v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof s sedeži v Celovcu, Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani.

Udeležencem priporočamo najcenejše parkiranje na parkirišču glavne železniške postaje v Ljubljani, lahko pa tudi v garažni hiši na Trdinovi ulici za Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki je v lastni domeni.

Vljudno vabljeni!

Link za prijavo:
http://www.nebra.si/mailing_list.php?id=1024
emejl: nebra@nebra.si;

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: + 43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1070 Wien/Dunaj
Gutenberggasse 1/12/III
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Fax: + 43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja