Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

O avstrijski zadevi pred Evropskim sodiščem v slovenščini

V ponedeljek, 26.2.2018 ob 14.00 uri bo pred Evropskim sodiščem v Luxembourgu javna razprava v zadevi Čepelnik/Republika Avstrija o avstrijski protidumpinški zakonodaji. Družbo Čepelnik d.o.o. v tem postopku zastopa odvetniška družba Grilc Vouk Škof, postopek pa je sprožilo na pobudo odvetnikov Okrajno sodišče Pliberk. Poleg zanimivosti problematike kot take (glej priloženo predstavitev), je treba opozoriti še na dodatno posebnost: postopek pred Evropskim sodiščem poteka v slovenščini!

V Avstriji bi bilo to nemogoče. Že pred Deželnim sodiščem v Celovcu je v praksi težavno uporabljati slovenščino – spomniti je treba na primer postopka bivše tajnice NSKS in sedanje evropske poslanke Angelike Mlinar zoper Kärntner Heimatdienst, ko je sodišče zavrnilo uporabo slovenščine z argumentom, da ima NSKS svoj sedež v Celovcu in Celovec ne spada k dvojezičnemu ozemlju. Pa tudi , če bi stranka bila doma v okolišu enega od treh dvojezičnih sodišč (Pliberk, Železna Kapla, Borovlje), najkasneje pred Višjim deželnim sodiščem v Gradcu ne bi imela več možnosti uporabljati slovenščino, kaj šele v postopkih na Dunaju pred Ustavnim ali Vrhovnim upravnim sodiščem. Kar v Avstriji nikakor ni možno, pa je brez nadaljnjega možno pred najvišjim sodiščem v Evropi: ker je potekal postopek v slovenščini pred Okrajnim sodiščem v Pliberku, se postopek vodi v slovenščini tudi pred Evropskim sodiščem v Luxembourgu. Avstrija bi si lahko vzela vzgled.

Poročilo sledi po razpravi.

prikaži več...


USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI - VABILO

Spoštovani!

• Ali izvajate Vaše gospodarske dejavnosti skoraj izključno v tujini?
• Ali imate težave pri pridobitvi potrdila A1?
• Ali opravljate Vaše dejavnosti z delavci, ki so davčni rezidenti Slovenije?

Če ste pritrdili zgornjim vprašanjem, se Vam mora nujno zastaviti vprašanje, ali ne bi bilo potrebno, da prenesete Vaše podjetje v Avstrijo, da bi na ta način lahko neovirano nadaljevali z aktivnostmi.

Če Vas zanima, ali je v Vašem primeru odprtje podjetja v Avstriji smiselno, priporočamo udeležbo na seminarju. Program in prijavnico najdete v prilogi.

prikaži več...


Sprememba avstrijskega Zakona o obrti

Spoštovani,

opozarjamo, da se je v Avstriji spremenil Zakon o obrti. Določene dejavnosti, npr. posredovanje delovne sile, ne sodijo več med regulirane dejavnosti in v primeru čezmejnega opravljanja storitev na osnovi 56 člena PDEU ni potrebna priglasitev dejavnosti na pristojni avstrijski organ. Dejavnost posojanja delovne sile bo tudi v bodoče pridržana državljanom Evropskega gospodarskega prostora in pravnim subjektom s sedežem v EGP.

Regulirana dejavnost gradbenega mojstra (»Baumeister«) bo v bodoče zajemala tudi določene dejavnosti, ki doslej niso bile regulirane, kot npr. pospravljanje gradbišč, priprava objekta za rušenje, fugiranje ipd. Dejavnost rezanja in vrtanja betona ter zemeljska pripravljalna dela zapadejo v bodoče pod regulirano dejavnost »gradbeni mojster«.

Doslej neregulirana dejavnost »glajenje in kitanje mavčnih sten« v bodoče zapade pod regulirano dejavnost »štukaterstvo in suha gradnja«.

Poleg sprememb pri priglasitvi dejavnosti te spremembe vplivajo tudi na uporabo kolektivnih pogodb in plačo, ki pripada napotenim delavcem za časa napotitve.

Pred prvo priglasitvijo dejavnosti v Avstriji bo pristojni avstrijski organ, pri določenih dejavnostih (npr.: gradbeni mojster, elektrotehnik, inštaliranje vodnih in plinskih naprav, steklar, pečar, kozmetik, masaže, kamnosek, itd.) preverjal, ali je izvajalec storitev ustrezno kvalificiran, tako da njegovo delo ne vpliva na javno zdravje ali javno varnost oziroma zdravje in varnost prejemnika storitev. 

Glede obveznosti prijave napotenih delavcev ni sprememb.

Priporočamo, da se pravočasno pozanimate o spremembah, zlasti ali uporabljate pravilno kolektivno pogodbo.

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: + 43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1070 Wien/Dunaj
Gutenberggasse 1/12/III
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Fax: + 43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja