Grilc Vouk Škof

Odvetniki

angažirani

v srednji in jugovzhodni Evropi

S 1.5.2018 začele v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb

Opozarjamo vas, da so s 1.5.2018 začele v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki je začela veljati s 1.5.2018 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1.5.2018 in so napoteni v Avstrijo od 1.5.2018 dalje, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.5.2018 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec maj 2018.
                                 
Priporočamo vam, da naše objave tudi v prihodnje spremljate na naši uradni spletni strani in tudi na facebooku:

·      https://www.facebook.com/grilcvoukskof3,

kjer redno objavljamo naša vabila, poročila ter novosti.

E-Mail: office@gvs3.at

prikaži več...


Evropski pravobranilec izredno kritičen do avstrijske protidumpinške zakonodaje

Evropskemu sodišču predlaga ugotovitve, da avstrijska zakonodaja ni skladna z zakonodajo Unije

V včeraj objavljanjem sklepnem predlogu generalnega pravobranilca pri Evropskem sodišču se je le-ta v zadevi Čepelnik/Vavti izrazil izredno kritično glede avstrijske protidumpinške zakonodaje. V postopku, ki ga je na primeru Čepelnik/Vavti sprožilo Okrajno sodišče v Pliberku glede varščine, ki jo je moral plačati avstrijski naročnik zaradi domnevnih formalnih prekrškov slovenskega izvajalca, generalni pravobranilec sodišču predlaga, naj ugotovi, da avstrijska zakonodaja glede varščine ni skladna z evropsko zakonodajo in nasprotujte evropski svobodi opravljanja storitev.
Dobesedno generalni pravobranilec navaja, da kombinacija strogih kazni in varščine bistveno škoduje uživanju svobode opravljanja storitev in bistveno poseka krhko ravnovesje med različnimi interesi, ki si jih prizadeva uskladiti evropska zakonodaja. Generalni pravobranilec kritizira, da slovenski naročnik nima učinkovitega pravnega sredstva in meni, da avstrijska zakonodaja ne služi toliko cilju zaščite interesov delojemalcev, temveč v prvi vrsti fiskalnim interesom Republike Avstrije.
Čeprav gre v postopku za vprašanje, ali so avstrijski organi v primeru domnevnih kršitev formalnih predpisov upravičeni zahtevati plačilo varščine od naročnika v višini še neplačane storitve, generalni pravobranilec v svojem sklepnem predlogu tematizira tudi višino za takšne formalne delikte predvidene kazni. Navaja, da so predvidene kazni zelo stroge, zlasti za kršitve, ki se zdijo kot bolj formalne kršitve. Avstrijska zakonodaja ne upošteva velikosti družbe, njen promet in celotne vrednosti v Avstriji opravljene storitve, tako da gre po mnenju generalnega pravobranilca pri avstrijskih kaznih za zelo visoke zneske.
V odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof, ki je sprožila postopek, poudarjajo, da bi bilo glede na to jasno stališče generalnega pravobranilca veliko presenečenje, če Evropsko sodišče ne bi ugotovilo neskladnosti avstrijske zakonodaje s predpisi EU. Zelo so zadovoljni tudi z jasnimi besedami generalnega pravobranilca glede višine za formalne prekrške predvidenih kazni, saj to vliva upravičeno upanje, da utegnejo biti pozitivni rezultati tudi v postopkih prav glede višine kazni, ki so že pri Evropskem sodišču. Odvetniki poudarjajo, da že leta dolgo opozarjajo, da po njihovi oceni avstrijska protidumpinška zakonodaja ni skladna z evropskim pravom, vendar se avstrijska sodišča doslej za to kritiko niso zmenila in je bilo potrebno poiskati pot preko Okrajnega sodišča v Pliberku, da je stvar prišla pred Evropsko sodišče, kjer sedaj generalni pravobranilec potrjuje to kritiko. Odvetniki poudarjajo, da sta se z istim vprašanjem že bavila tako avstrijsko ustavno, kot tudi avstrijsko vrhovno upravno sodišče, pa obe sodišči nista videli povoda, da bi razveljavili to zakonodajo oz. problematiko vsaj predložiti Evr0pskemu sodišču. Ker pa uživa evropska zakonodaja prednost pred nacionalno zakonodajo, bosta po mnenju odvetnikov tudi avstrijski vrhovni sodišči, v kolikor bo Evropsko sodišče sledilo priporočilu generalnega pravobranilca, prisiljeni prilagoditi svoje pravosodje.


Priloga:
• Sporočilo za medije Evropskega sodišča

prikaži več...


Avstrijsko Ustavno sodišče razveljavilo dele protidumpinške zakonodaje

Iz odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof sporočamo, da nam je v pritožbi na avstrijsko Ustavno sodišče uspelo, da je ustavno sodišče razveljavilo prvi del avstrijske protidumpinške zakonodaje. Konkretno gre za določilo, ki je izključevalo odlagalni učinek pritožbe naročnika, če mu je bilo naloženo plačilo varščine. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo določilo 7 odstavka § 7 m AVRAG, ki pa ne velja več, tako da je Ustavno sodišče spoznalo, da je to določilo bilo protiustavno. Vendar sedaj veljavni zakon, Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG, v 8. odstavku 34. člena predvideva dobesedno enako določilo, kot je bilo sedaj razveljavljeno določilo, tako da bo zakonodajalec na vsak način moral popraviti zakon.

Odvetnik Rudi Vouk, ki je vodil pritožbo, poudarja, da je to v dolgoletnem boju proti avstrijski zakonodaji, ki ne vsebuje tistega, kar pravi njen naslov, prvi večji uspeh. »Naslov zakona se glasi, da gre za boj proti plačilnemu in socialnemu dumpingu. Dejansko pa je zakon poln formalizmov in skritih zank, ki služijo samo cilju, v nasprotju z zakonodajo Evropske unije preprečevati čezmejno opravljanje storitev v Avstriji in tako zapirati avstrijski trg. Končno je sedaj avstrijsko sodišče bilo prisiljeno, razveljaviti prvi del tega zakona.« V odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof izhajajo iz tega, da je to začetek krhanja te protievropske zakonodaje in da bodo uspešni tudi še nadaljnji postopki.

prikaži več...

Trije strokovnjaki.

Težišče dejavnosti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni gori. Poleg tega strankam nudimo tudi vse klasične odvetniške storitve – od kupne pogodbe do izvršbe, od razveze zakona do prometne nesreče. Dolgoletne izkušnje in strokovnost zagotavljajo kakovost našega pravnega svetovanja.

Vsi partnerji, pravniki in asistenti odvetniške družbe Grilc Vouk Škof obvladamo več jezikov, tako da strankam nudimo pravno pomoč v jeziku, ki ga govori – brez prevajanja. Naš glavni cilj je nuditi strankam najbolj primerne, učinkovite in domiselne rešitve po meri.

mag. Rudi Vouk
mag. Rudi Vouk

+43 (0)463 542 67 vouk@gvs3.at

dr. Maria Škof
dr. Maria Škof

+43 (0)463 542 67 skof@gvs3.at

dr. Roland Grilc
dr. Roland Grilc

+43 (0)463 542 67 grilc@gvs3.at

Viribus unitis

Naše stranke seveda pričakujejo, da jim nudimo le najboljše možne storitve. Zato potrebujemo zanesljiv in kompetenten tim. Fleksibilnost, angažiranost in široko znanje tujih jezikov so vrline naše pisarne, ki omogočajo hitre in ustrezne rešitve za vsak individualni primer.

Kompetence

Evropsko pravo

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe...

Na stičišču več držav je poznavanje evropskega prava nujnost in izziv. Dnevno se odpirajo vprašanja glede pristojnosti sodišč in uporabe prava ter poznavanje Uredb in Direktiv Evropske unije. Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je uspešno zastopala svoje stranke v številnih postopkih (predhodna vprašanja) pred Sodiščem Evropske unije.

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof nudi v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori pravni „full service“. To pomeni, da našim strankam nudimo ustrezne rešitve za vsa vprašanja, ki se tičejo ustanovitve in prevzema družbe, prenosa poslovnih deležev, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, izterjave, nakupa nepremičnin kot tudi sklepanja pogodb in drugo.

Naše stranke spremljamo pri vstopu na tržišča v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji ter Črni gori. Pomagamo jim pri prilagajanju in uveljavljanju zavarovalniških in finančnih storitev za omenjene trge, pravno svetujemo pri sklepanju kreditnih pogodb in zavarovanjih, pri gradbenih projektih in pri zaposlovanju delavcev in odpovedih pogodb o zaposlitvi.

Pogodbeno pravo

 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti,...
 • kupne pogodbe
 • pogodbe o prenosu podjetij in o prenosu poslovnega deleža
 • pogodbe s področja nepremičnin (nakup, zakup, služnosti, zastave, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, zemljiški dolg)
 • kreditne pogodbe in zavarovanja
 • fiduciarno plačilo
 • splošni pogoji poslovanja
 • trgovski zastopniki, distribucijske pogodbe, franchising
 • gradbene pogodbe

Delovno pravo

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s...

Avstrijsko, slovensko, hrvaško in srbsko delovno pravo se bistveno razlikujejo tako na področju sklepanja pogodbe o zaposlitvi, v zvezi s plačilom, prispevki in dodatki, kot tudi na področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Odvetniška družba Grilc Vouk Škof se zaveda teh razlik in jih upošteva pri zastopanju.

Prav tako svetujemo strankam pri napotitvi delavcev v drugo državo članico Evropske Unije in pri s tem povezanimi vprašanji o obdavčitvi prihodkov ter plačevanjem prispevkov.

Naše stranke zastopamo tudi v delovnopravnih postopkih in socialnih zadevah v Avstriji in Sloveniji.

Arbitraža

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Partnerji stalno zastopamo avstrijska, slovenska in hrvaška podjetja v arbitražnih postopkih .

Civilno pravo

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne...

Tudi naslednja področja so v naši pristojnosti:

 • odškodninsko pravo
 • odgovornost za izdelek
 • tožbe zaradi motenja posesti
 • prometne nesreče
 • zavarovalniško pravo
 • transportno pravo

Družinsko pravo in dedovanje

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg...

Stranke zastopamo tudi na področju

 • razveze zakonskih zvez in delitev skupnega premoženja
 • preživnine in starševskega varstva

Poleg tega svetujemo pri vprašanjih dednega prava v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Človekove pravice in temeljne svoboščine, azil

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo...

Odlikujemo se z izvrstnim znanjem in posebnim posluhom za vprašanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azila, in imamo dolgoletne izkušnje v teh postopkih.

Družba Grilc Vouk Škof uspešno zastopa stranke v postopkih pred avstrijskim Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri tem pripisujemo velik pomen na odkritost nasproti našim strankam, katere obvestimo o konkretnih možnostih na uspeh.

Manjšinske pravice

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi...

Vsi partnerji in število sodelavcev odvetniške družbe Grilc Vouk Škof smo člani slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne nazadnje zaradi tega je eno izmed naših težišč področje prava manjšin in narodnih skupnosti.

V številnih pobudah pred Ustavnim sodiščem smo dosegli pomembne odločbe, kot na primer odločbo o dvojezičnih krajevnih napisih in odločbo o uporabi slovenščine kot uradni jezik.

Kazensko pravo

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno...

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof redno zagovarja stranke pred avstrijskimi kazenskimi sodišči. Predvsem v kazenskih zadevah sta neposredno sporazumevanje v jeziku stranke in poznavanje mentalitete neprecenljivega pomena.

Seminarji in predavanja

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah...

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof že več kot 25 let prirejajo seminarje in predavajo o vprašanjih gospodarskega prava in investicijah v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Zgodovina & Mednarodno sodelovanje

Partnerji odvetniške družbe Grilc Vouk Škof, ki jo je ustanovil dr. Matevž Grilc leta 1979, so strokovnjaki na področju gospodarskih in političnih razmer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in v Črni gori.

Od začetka 80. let prejšnjega stoletja je odvetniška družba Grilc Vouk Škof spremljala številne družbe iz bivše Jugoslavije pri poslovanju v Avstriji.
Odkar so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija samostojne države, odvetniška družba Grilc Vouk Škof pomaga tudi avstrijskim in nemškim družbam pri gospodarskem delovanju v omenjenih državah.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je bila družbenik prve družbe z omejeno odgovornostjo s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena v bivši Jugoslaviji po letu 1945.

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof je ustanovitveni član združenja evropskih odvetnikov, s posebnim znanjem pravnih ureditev Srednje in jugovzhodne Evrope, SLG Slavia Law Group.

Kontakt

Odvetniška družba Grilc Vouk Škof ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu in pisarni v Gradcu, v Ljubljani ter na Dunaju. To nam omogoča neposredno in učinkovito delovanje v srcu Evrope.

Klagenfurt/Celovec

A-9020 Klagenfurt/Celovec
Karfreitstraße 14/III
Tel.: +43 (0)463 542 67
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Koroške

Graz/Gradec

A-8020 Graz/Gradec
Lagergasse 57a/Eingang Grieskai
Tel.: +43 (0)316 72 22 20
Faks: +43 (0)316 72 22 20 330
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Štajerske

Ljubljana

SI-1000 Ljubljana
Komenskega ulica 12
Tel.: +386 (0)129 270 68
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Slovenije

Wien/Dunaj

A-1010 Wien/Dunaj
Zelinkagasse 6
Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Faks: +43 (0)463 542 67 77
office@gvs3.at
facebook.com/grilc.vouk.skof

Odvetniška zbornica Dunaja